AKADEMIA RODZINY

AKADEMIA RODZINY – wschodnio-mazowiecki program wzmacniania samodzielności rodzin z dziećmi

„AKADEMIA RODZINY” to program mający na celu wzmacnianie samodzielności rodzin na obszarze wschodnio-mazowieckim, a także poprawę relacji i komunikacji między rodzicami, a dziećmi.

W ramach projektu oferujemy:

  • Mobilny Punkt Konsultacyjny Akademia Rodziny- indywidualne spotkania przez pedagoga-terapeutę, psychologa oraz specjalistę z uprawnieniami asystenta rodziny z rodzicami, opiekunami i dziećmi
  • Akademia Rodziny- grupowe warsztaty poradnictwa rodzinnego
  • Spotkanie- „Przestrzeń dla Rodziny”– na którym określimy i spiszemy potrzeby dzieci i rodziców, wyznaczymy wspólne cele, a także granice
  • Spotkanie „Porozumiewanie bez przemocy” wg M. Rosenberga – na którym dowiemy się jak zastępować agresję i łatwiej porozumiewać się w rodzinie między sobą
  • Spotkanie „Poczucie własnej wartości i pewności siebie” – to czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju
  • Spotkanie „Konstruktywne spędzanie wolnego czasu w rodzinie” – skąd wziąć i jak wykorzystać czas
  • Integracyjno-szkoleniowy, 3-dniowy wyjazd dla rodzin z dziećmi, z możliwością korzystania z poradnictwa rodzinnego

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *