Alimenty…. krótki poradnik

Samodzielnie dbasz o potrzeby swoich dzieci?

Drugi rodzic nie poczuwa się do ich utrzymania?

Zastanawiasz się, czy wystąpić o alimenty na dzieci?

Nie wiesz, jak do tego się zabrać? 

Masz wiele obaw?

Wielu rodziców, szczególnie matki, które żyją w związku z alkoholikiem albo doznają przemocy w rodzinie, często zmagają się z problemem samodzielnego utrzymania dzieci. Same muszą zadbać o ich potrzeby:

 • fizyczne: wyżywienie, mieszkanie, odzież odpowiednią do wieku i pory roku, środki higieny, środki na leczenie i opiekę w razie choroby;
 • edukacyjne: podręczniki, wyprawki szkolne, zajęcia dodatkowe, dojazdy do szkoły;
 • duchowe i kulturalne: uroczystości religijne, wyjścia do kina, teatru, muzeum, zainteresowania i hobby, np. zakup gitary, książek;
 • wypoczynku i rozrywki: kolonie, wycieczki, zabawki.

Pamiętaj, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice (oboje!) mają obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę możliwości środków wychowania na rzecz swoich dzieci. Jeśli rodzice, nie potrafią się porozumieć w tej sprawie, wówczas  najlepszym rozwiązaniem jest sądowe ustalenie alimentów.

Praktyczne informacje:

 • Wniosek o alimenty składa się w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym ze względu na zamieszkanie;
 • Wniosek nie podlega opłacie sądowej (jest bezpłatny);
 • Sąd może przyznać alimenty na czas prowadzenia postępowania (jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia);
 • Ustalając alimenty, sąd bierze pod uwagę w szczególności:

– faktyczne, bieżące potrzeby dziecka,

– dochody pozwanego rodzica, a także jego możliwości zarobkowania (wykształcenie, zawód, majątek itp.);

 • Aby wystąpić o alimenty nie musisz oddzielnie zamieszkiwać z drugim rodzicem; możesz pozostawać z nim w związku małżeńskim/partnerskim;
 • W rozstrzygnięciu sąd określa miesięczne kwoty alimentów na każde dziecko oraz termin i sposób ich zapłaty;
 • Jeśli rodzic zobowiązany do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku, możesz złożyć wniosek do komornika sądowego o egzekucję;
 • Jeśli komornik nie jest w stanie wyegzekwować należności, wówczas możesz ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w urzędzie miasta/gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Tytuł zadania: Godność i Wolność

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *