Dlaczego tak trudno „ naprawić sprawcę przemocy”?

Osoby stosujące przemoc trafiające do terapii dzielą się na dwa typy. Rzadko, są to osoby zgłaszające się dobrowolnie do programu korekcyjno-edukacyjnego, albo tzw. sprawcy, którym grożą sankcje prawne, a terapia jest warunkiem postawionym przez sąd, którego spełnienie pozawala na uniknięcie konsekwencji prawnych.

Osoba stosująca przemoc to osoba, która za pomocą działań przemocowych zaspokaja swoje potrzeby, takie  jak: potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę sprawstwa, potrzebę wpływu i kontroli, potrzebę szacunku i uznania, potrzebę zrozumienia, potrzebę miłości, potrzebę porządku i sprawiedliwości.

Taką osobę bardzo często charakteryzują deficyty w różnych obszarach funkcjonowania, zwłaszcza:

 • deficyt umiejętności odraczania gratyfikacji,
 • deficyt umiejętności wyrażania uczuć i emocji,
 • upośledzenie zdolności współodczuwania,
 • deficyt umiejętności odraczania reakcji,
 • deficyt w radzeniu sobie z lękiem (zaborczość/zazdrość),
 • deficyt w umiejętności uczenia się,
 • upośledzenie związków (tzw. płytkie związki; utrzymywanie relacji ze względu na przydatność innych w realizacji własnych celów).

Mechanizmy działania i funkcjonowania codziennego osoby stosującej przemoc to przede wszystkim: zaprzeczanie, zatajanie, kontrolowanie, upokarzanie, obwinianie, manipulowanie i umniejszanie.

W naszej pracy terapeutycznej, korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc zauważamy bardzo często, że to przeżyta przez nich trauma w dzieciństwie lub w młodych latach jest źródłem  zachowań przemocowych.

Często tzw. sprawcy przemocy noszą  w sobie traumy, sami byli ofiarami i ich  działania są jedynym znanym im sposobem na pozbycie się nadmiaru czucia takich emocji jak złość, gniew, strach, smutek, których nie mieli okazji nigdy zrozumieć i odreagować.  Właśnie zrozumieć i poczuć to co było dla nich trudne w tamtym czasie. Często mówią o tym jak byli bici, wyzywani i straszeni przez rodziców,  ale tłumaczą takie sytuacje, że to było dla ich dobra, co pomogło im wyrosnąć na „ porządnych ludzi”.

W pracy terapeutycznej z osobą stosującą przemoc ważne jest,  aby pomóc jej zrozumieć i poczuć jakie emocje i uczucia  przeżywała wtedy kiedy doznawała sama przemocy oraz to czego w tym czasie potrzebowała, czyli nazwać i wyrazić swoje potrzeby. 

Kiedy taka osoba jest w stanie zrozumieć siebie w sytuacji doznawania przemocy, wtedy pomagamy jej zrozumieć co może poczuć i czego potrzebować osoba wobec której ona stosuje przemoc.

Podsumowując, praca z osobami stosującymi przemoc polega na dostarczeniu im wiedzy czym jest przemoc, jakie są skutki prawne i społeczne stosowania przemocy oraz nauce empatii, porozumienia bez przemocy z innymi ludźmi, czyli języka serca wg metody M. Rosenberga.

Dlaczego tak trudno „ naprawić sprawcę przemocy”?

Osoby stosujące przemoc trafiające do terapii dzielą się na dwa typy. Rzadko, są to osoby zgłaszające się dobrowolnie do programu korekcyjno-edukacyjnego, albo tzw. sprawcy, którym grożą sankcje prawne, a terapia jest warunkiem postawionym przez sąd, którego spełnienie pozawala na uniknięcie konsekwencji prawnych.

Osoba stosująca przemoc to osoba, która za pomocą działań przemocowych zaspokaja swoje potrzeby, takie  jak: potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę sprawstwa, potrzebę wpływu i kontroli, potrzebę szacunku i uznania, potrzebę zrozumienia, potrzebę miłości, potrzebę porządku i sprawiedliwości.

Taką osobę bardzo często charakteryzują deficyty w różnych obszarach funkcjonowania, zwłaszcza:

 • deficyt umiejętności odraczania gratyfikacji,
 • deficyt umiejętności wyrażania uczuć i emocji,
 • upośledzenie zdolności współodczuwania,
 • deficyt umiejętności odraczania reakcji,
 • deficyt w radzeniu sobie z lękiem (zaborczość/zazdrość),
 • deficyt w umiejętności uczenia się,
 • upośledzenie związków (tzw. płytkie związki; utrzymywanie relacji ze względu na przydatność innych w realizacji własnych celów).

Mechanizmy działania i funkcjonowania codziennego osoby stosującej przemoc to przede wszystkim: zaprzeczanie, zatajanie, kontrolowanie, upokarzanie, obwinianie, manipulowanie i umniejszanie.

W naszej pracy terapeutycznej, korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc zauważamy bardzo często, że to przeżyta przez nich trauma w dzieciństwie lub w młodych latach jest źródłem  zachowań przemocowych.

Często tzw. sprawcy przemocy noszą  w sobie traumy, sami byli ofiarami i ich  działania są jedynym znanym im sposobem na pozbycie się nadmiaru czucia takich emocji jak złość, gniew, strach, smutek, których nie mieli okazji nigdy zrozumieć i odreagować.  Właśnie zrozumieć i poczuć to co było dla nich trudne w tamtym czasie. Często mówią o tym jak byli bici, wyzywani i straszeni przez rodziców,  ale tłumaczą takie sytuacje, że to było dla ich dobra, co pomogło im wyrosnąć na „ porządnych ludzi”.

W pracy terapeutycznej z osobą stosującą przemoc ważne jest,  aby pomóc jej zrozumieć i poczuć jakie emocje i uczucia  przeżywała wtedy kiedy doznawała sama przemocy oraz to czego w tym czasie potrzebowała, czyli nazwać i wyrazić swoje potrzeby. 

Kiedy taka osoba jest w stanie zrozumieć siebie w sytuacji doznawania przemocy, wtedy pomagamy jej zrozumieć co może poczuć i czego potrzebować osoba wobec której ona stosuje przemoc.

Podsumowując, praca z osobami stosującymi przemoc polega na dostarczeniu im wiedzy czym jest przemoc, jakie są skutki prawne i społeczne stosowania przemocy oraz nauce empatii, porozumienia bez przemocy z innymi ludźmi, czyli języka serca wg metody M. Rosenberga.

W ramach zadania publicznego pn.” Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022- „PO-MOC” każdy uczestnik może wziąć udział w:

–   konsultacji wstępnej -diagnostyczneji/lub konsultacjach motywujących do udziału

–   spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej

–  konsultacjach indywidualnych

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem

 Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. 693 570 205

Istnieje możliwość umówienia spotkań na terenie miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu łosickiego i powiatu sokołowskiego.

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022- „PO-MOC”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *