Dlaczego warto edukować osoby stosujące przemoc w rodzinie?

Często słyszymy, że osoby agresywne, przemocowe trzeba porządnie karać. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że owszem, za karalne czyny trzeba ponosić konsekwencje, ale trzeba koniecznie edukować, motywować do pracy psychologicznej w obszarze świadomości uczuć, emocji i potrzeb.

Życie pokazuje, że takie osoby bardzo często po odbytej karze wracają do takich samych zachowań, czy to w pierwszej rodzinie, czy zakładając następne rodziny, wchodząc w nowe związki.

Fundacja POZYTYW od sześciu lat pracuje pomocowo z tzw. Sprawcami przemocy, realizując programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podczas spotkań grupowych i indywidualnych rozmawiamy z taką osobą o tym jakie zachowania, sytuacje doprowadziły do interwencji Policji lub innych służb. Uświadamiamy jakie zachowania spowodowały sytuację konfliktową, jakie jej przekonania, sposób wyrażania emocji, potrzeb doprowadziły do zachowania, które określa się jako przemocowe. Często takie osoby bardzo potrzebują wyżalić się, opowiedzieć o tym, jak chcą dobrze dla swoich najbliższych, a wychodzi na to, że to oni są najgorsi, ponoszą konsekwencje.

W programie korekcyjno-edukacyjnym pracujemy kilka miesięcy z daną osobą, czasami grupowe i indywidualne spotkania trwają od 4 do 6 miesięcy, spotykając się prawie co tydzień. Część z tych osób potrzebuje jeszcze pracy indywidualnej w programie terapeutycznym. Są to indywidualne spotkania – sesje terapeutyczne. Dużo czasu podczas takich spotkań poświęcamy na omawianie, analizowanie jak radzić sobie z takimi emocjami jak złość, gniew, strach i smutek. Jak rozmawiać o tych oraz innych emocjach. Jak je zauważać, rozpoznawać ich wpływ na samopoczucie, jak wyrażać te emocje, aby nie krzywdzić innych i siebie. Wykonujemy ćwiczenia bezpiecznego przeżywania emocji, pokazywania jak emocje informują nas o tym co dzieję się w nas w związku z daną sytuacją i jak dużo od nas zależy jaką wybierzemy reakcję i jakie będą konsekwencje naszych zachowań. W odgrywanych scenkach pokazujemy jak komunikować się z bliskimi, co sprzyja komunikacji, a co ją utrudnia lub uniemożliwia. Uczestnicy odgrywają z prowadzącymi scenki, przyglądając się różnym reakcjom i widząc zarazem jakie konsekwencje mogą wynikać z różnych zachowań. Pokazujemy jakie zachowania, ale też jak sposób myślenia, przekonania wpływają na budowanie relacji, więzi międzyludzkich, na bliskość między ludźmi.

Uczymy czym jest empatia, porozumiewania się bez przemocy, które znacznie poprawia jakość życia.

Biorąc udział w programie osoby stosujące przemoc często pierwszy raz dowiadują się czym są prawa człowieka, a  zwłaszcza prawo do godności i wolności, nietykalność osobista.

Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE

ADRESACI PROGRAMU

Program jest realizowany dla osób zamieszkujący podregion siedlecki

  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety i mężczyźni
  • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”   – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
  • rodzice/opiekunowie, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OFEROWANA POMOC

W ramach programu każdy uczestnik bierze udział w:

–   konsultacji wstępnej -diagnostyczneji/lub konsultacjach motywujących do udziału

–   spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej

–  konsultacjach indywidualnych

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU jest udział w co najmniej 70% różnych form oddziaływań (grupowych i indywidualnych)    

Na każdym etapie udziału możliwe jest otrzymanie przez uczestnika zaświadczenie o zakwalifikowaniu
do programu i ilości godzin uczestnictwa

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem

 Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. 693 570 205

Istnieje możliwość umówienia spotkań na terenie miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu łosickiego i powiatu sokołowskiego.

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022  „PO-MOC”

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *