EMPATYCZNA KOMUNIKACJA DAJE GODNE ŻYCIE

Fundacja POZYTYW realizuje projekt pt. Godne Życie”, którego celem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i Miasta Siedlce z informacją jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie w związku z alkoholem oraz jak radzić ma sobie osoba doznająca przemocy, gdzie ma szukać pomocy?

Udzielamy również wsparcia dla osób stosujących przemoc, w zakresie dostarczenia informacji o konsekwencjach stosowania przemocy  oraz oferujemy program radzenia sobie ze złością, uczymy empatycznej komunikacji w rodzinie.

W ramach projektu oferujemy:

– indywidualne konsultacje dla osób doświadczających przemocy, osoby dorosłe jak i dzieci, 

– grupowe warsztaty –Stop dla przemocy i uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży w szkołach, świetlicach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

-Integracyjno-edukacyjny, trzydniowy wyjazd dla osób doznających przemocy.

Prowadzimy punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać pomoc. Często zwracają się do nas rodzice z pytaniami jak radzić sobie ze złością, agresją i gniewem w rodzinie.

 Prowadzimy spotkania indywidualne i grupowe dla osób, które stosują przemoc. Jesteśmy w całym subregionie siedleckim jedyną organizacją pozarządową, która pracuje z osobami stosującymi przemoc w takim zakresie, ponieważ uważamy, że aby zatrzymać przemoc w rodzinie, należy podnosić umiejętności komunikacji również u osób, które ją stosują.

Każdy kto zadzwoni pod nr tel. 693 570 205 otrzyma pomoc, czy jest to osoba doznająca przemocy, osoba stosująca przemoc, czy też osoby, które mają trudności z wyrażaniem złości oraz innych emocji.

Potrafimy słowami, zachowaniem często ranić i sprawiać ból innym.Uczymy metody porozumienia, która pozwala na zmianę stylu wyrażania się i słuchania innych. Jeśli praktykujemy ją na co dzień, nasze słowa przestają być efektem nawykowych, automatycznych reakcji, zaczynamy uświadamiać sobie nasze obserwacje, uczucia i pragnienia i dzięki temu formułujemy świadome i konkretne komunikaty. Celem wymiany zdań powinno być według M. Rosenberga, twórcy metody,  uważne przyjrzenie się własnym głębokim potrzebom oraz  potrzebom drugiej strony. Zamiast oceniania, stawiania diagnoz i osądzania osoba praktykująca porozumienie bez przemocy skupia się na jasnym wyrażaniu spostrzeżeń, uczuć i potrzeb. Dzięki temu rozwija też umiejętność uważnego słuchania, z czego rodzą się – empatia i współczucie,  sprzyjające komunikacji.

Pracujemy też z pracownikami instytucji i służb, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy prowadząc szkolenia i spotkania, podczas których uczymy się skutecznie pomagać rodzinom, które wymagają wsparcia.

Zapraszamy do stałej współpracy lokalne samorządy, instytucje pomocy społecznej, przedszkola i szkoły, organizacje pozarządowe, parafie oraz wszystkich innych na rzecz upowszechniania metody empatycznej komunikacji w swoich społecznościach. Chcemy popularyzować tę metodę jako bardzo pomocną w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas. Lepsza komunikacja to większa jakość życia.

Kontakt z Fundacją POZYTYW:

www.fundacjapozytyw.pl

Tel. 693 570 205 

e-mail: kontakt@fundacjapozytyw.pl

Tytuł zadania publicznego: Godne życie – 2021r. 

„Zadanie  dofinansowane ze środków z  budżetu  Województwa Mazowieckiego”

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *