FUNDACJAPOZYTYW

FUNDACJA POZYTYW ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

     Zapraszamy, w każdy poniedziałek od godz. 15.00  do 18.00. na zajęcia korekcyjno-edukacyjne do Fundacji POZYTYW, adres biura: Łosice, ul. 11 Listopada 1 (wejście od Urzędu Skarbowego).

 Zajęcia będą prowadzone do 30.11.2022 r.

Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na wstępną konsultację z terapeutą pod nr tel. 693 570 205.

Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby z terenu Miasta Siedlce oraz powiatów –siedlecki ziemski, łosicki, sokołowski

  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety i mężczyźni
  • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
  • rodzice/opiekunowie, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radzenia sobie ze złością, podnoszenia umiejętności empatycznej komunikacji.

Zaplanowane tematy edukacyjne w ramach zajęć to:

1) Zjawisko przemocy w rodzinie – definicja, formy, dynamika?

2) Źródła przemocy – skąd się biorą zachowania przemocowe?

3) Perspektywa prawna – jakie konsekwencje mogą ponieść osoby stosujące przemoc? 4) Mity i stereotypy podtrzymujące przemoc

 5) Potrzeby człowieka – dlaczego warto umieć je rozpoznawać i dbać o ich zaspokajanie?

6) Emocje i uczucia człowieka – jak sobie z nimi radzić?

7) Komunikacja bez przemocy

 8) Zachowania asertywne jako alternatywa dla zachowań agresywnych.

 9) Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy

10) Jak radzić sobie ze złością?

11) Potrzeby dzieci – potrzeby rodziców – rodzina w rozwoju – wychowanie bez przemocy, wpływ przemocy domowej na zachowanie i psychikę dzieci.

12) Jak doceniać siebie i radzić sobie w życiu w oparciu o osobistą moc?

13) Motywowanie do abstynencji i terapii uzależnień osoby uzależnione.

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022- „PO-MOC”
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *