Godne Życie Bez Przemocy

Jedna z definicji przemocy brzmi: „przemoc to zamierzone działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić”.

W ramach zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzimy Kampanię Informacyjno-Promocyjną pt. „Godne Życie” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampania kierowana jest w szczególności do osób stosujących przemoc oraz osób z ich otoczenia. Prowadzimy Punkt Informacyjno-Promocyjny Kampanii pt. „Godne Życie”, gdzie indywidualnie i anonimowo rozmawiamy z osobami stosującymi przemoc, ale też osobami mającymi problem z panowaniem nad złością, agresją, gniewem. Informujemy o formach pomocy, możliwościach skorzystania z terapii indywidualnej i grupowej, jaką FUNDACJA POZYTYW proponuje.
Zapraszamy również osoby z otoczenia w/w osób, które potrzebują informacji i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Bardzo zależy nam, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że panowania nad sobą można się nauczyć, w bezpiecznych warunkach, z pomocą specjalistów można przyjrzeć się swoim zachowaniom, ale przede wszystkim odkryć własne potrzeby, nazwać uczucia, które przeżywamy. To wszystko posłuży samopoznaniu. Mając większą świadomość siebie łatwiej jest opracować indywidualną strategię radzenia sobie z trudnościami, w szczególności z agresją i złością oraz podnieść umiejętności w zakresie współczującej komunikacji z innymi
osobami. Ta kampania ma uświadomić, że z osobami stosującymi przemoc należy pracować, pomagać im w radzeniu sobie z ogromną złością i poczuciem niezrozumienia, często odrzucenia i osamotnienia.

W Punkcie Informacyjnym w formie rozmowy telefonicznej oraz bezpośredniego spotkania osoby zainteresowane zostaną poinformowane o formach pomocy, zachęcone do skorzystania choćby z jednej konsultacji.

ZAPISY NA KONSULTACJE:

Telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 -15.00

Osobiście w Punktach Konsultacyjnych:
– w Siedlcach, ul. H. Sienkiewicza 23, I piętro
– w Łosicach, ul. 11-go Listopada 1,
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania, nr tel. 693 570 205.

Informacji udziela Fundatorka i Prezes FUNDACJI POZYTYW Elżbieta Roszczak, która ukończyła Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc, w trakcie Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Psychoterapii Uzależnień w Broku, absolwentka I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

KONKURS

W ramach kampanii „Godne Życie” został zrealizowany przez nas KONKURS, rozbudzający twórczą inwencję i kreatywność uczniów szkół, które wcześniej wzięły udział w warsztatach „Stop Przemocy” i „Myślenie Wizualne”, prowadzonych przez naszą fundację w szkołach.

Celem konkursu było:
– podniesienie wiedzy w zakresie zjawiska przemocy i jej wpływu na psychikę osoby stosującej przemoc i osobę doznającą przemocy,
– nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością i stresem,
– podniesienie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i potrzeb.

Oto dwie zwycięskie prace, należące do Karoliny Sacharczuk i Patrycji Jastrzębskiej.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: Kampania Informacyjno-Promocyjna pt. „Godne Życie”

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *