fundacjafozytyw

GODNE ŻYCIE

Fundacja POZYTYW już po raz piąty realizuje projekt pt. „Godne Życie ” którego
celem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców powiatu łosickiego, , siedleckiego
i Miasta Siedlce z informacją jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie w związku z alkoholem
oraz jak ma radzić sobie osoba doznająca przemocy, gdzie szukać pomocy.
Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które
wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia
i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania.

Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą.

Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej.

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych
i psychicznych.

Udzielamy również wsparcia dla osób stosujących przemoc, w zakresie dostarczenia
informacji o konsekwencjach stosowania przemocy oraz oferujemy program radzenia sobie
ze złością, uczymy empatycznej komunikacji w rodzinie.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne konsultacje dla osób doświadczających przemocy, osoby dorosłe jak i dzieci,
 • grupowe warsztaty –Stop dla przemocy i uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
  w szkołach, świetlicach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  -Integracyjno-edukacyjny dwudniowy wyjazd dla osób doznających przemocy.
  Każdy kto zadzwoni pod nr tel. 693 570 205 otrzyma pomoc, czy jest to osoba doznająca
  przemocy, osoba stosująca przemoc, czy też osoby, które mają trudności z wyrażaniem złości
  oraz innych emocji.

Kontakt z Fundacją POZYTYW:
www.fundacjapozytyw.pl
Łosice, ul. 11 listopada 1
Tel. 693 570 205

e-mail: kontakt@fundacjapozytyw.pl

Zadanie publiczne : ”Godne Życie – 2022 r.„

Dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *