Godność człowieka – co to jest?

Na co dzień rzadko używa się tak „wielkich słów” jak:

 • godność osobista
 • prawo do godności
 • godne traktowanie

A godność to przecież pierwsze i naturalne prawo człowieka. To po prostu:

 • szacunek do samego siebie
 • pragnienie posiadania także szacunku ze strony innych
 • podejmowanie samodzielnych decyzji
 • dokonywanie świadomych wyborów
 • realizowanie ważnych dla siebie celów

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia!!!

Godność przysługuje każdemu z nas, każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek cechy – wiek, płeć, niepełnosprawność, chorobę, pochodzenie, poglądy itd. – niezależnie również od naszego zachowania.

Czy każdy z nas ma szanse na skorzystanie z tego prawa?

Niestety, w rodzinach dotkniętych przemocą, to prawo jest bardzo często naruszane, poprzez:

 • zadawanie cierpienia psychicznego (wyzywanie, ośmieszanie, krytykowanie, poniżanie, manipulowanie itp.)
 • naruszenie nietykalności fizycznej (popychanie, policzkowanie, uderzanie)
 • zmuszanie do aktywności seksualnej wbrew woli (przy użyciu szantażu emocjonalnego, groźby, czy siły fizycznej)
 • ograniczanie wolności (kontrolowanie, zabranianie zarobkowania, utrzymywania kontaktów z innymi osobami, zakaz wychodzenia z domu, korzystania z telefonu, samochodu)
 • niszczenie własności (ubrań, sprzętów, telefonu).

Co robić, gdy ktoś narusza twoją godność?

Pierwszym, bardzo ważnym krokiem, jest uświadomić sobie, że:

 • powyższe zachowania to nic innego jak przemoc
 • prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich
 • masz prawo prosić o pomoc
 • masz prawo do ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Specjaliści w Fundacji Pozytyw  udzielają bezpłatnych konsultacji

osobom w trudnej sytuacji życiowej

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń! 693 570 205

Istnieje możliwość umówienia spotkań na terenie miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu łosickiego i powiatu sokołowskiego

Zadanie publiczne : ”Godne Życie – 2022 r. „

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *