Integracja międzypokoleniowa w profilaktyce uzależnień

W ramach projektu „Integracja międzypokoleniowa w profilaktyce uzależnień” zapraszamy 8 lokalnych społeczności z obszaru powiatu siedleckiego i łosickiego, które chętnie zorganizują się i zaangażują na rzecz opracowania Lokalnych Programów  Profilaktyki i Integracji Międzypokoleniowej Seniorów i wezmą czynny udział w Warsztatach Integracyjno-Profilaktycznych.

Ważne jest zaangażowanie społeczności, gdzie nie funkcjonują prężne ośrodki kulturalno-edukacyjne, gdzie dostęp do treści profilaktycznych jest bardzo ograniczony. Tam gdzie brakuje lokalnych liderów oraz działań w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień. Wsparcie tych społeczności, gdzie czas wolny nie jest często konstruktywnie spędzany, gdzie nie ma lub nie jest odpowiednio wykorzystana baza do integracji. Chcemy wspólnie wypracować pomysły na współdziałanie, samoorganizację, stworzenie przyjaznej przestrzeni do integracji międzypokoleniowej.

Oferujemy:

  • organizację Warsztatów Integracyjno-Profilaktycznych z poczęstunkiem, podczas których mieszkańcy bliżej poznają się, porozmawiają o swoich potrzebach i oczekiwaniach, ale też o zagrożeniach wynikających z uzależnień,
  • wspólne projektowanie napisów na koszulki, które otrzymają uczestnicy warsztatów jako pamiątkę,
  • konsultacje specjalistów wspierające w opracowaniu i realizacji Lokalnych Programów  Profilaktyki i Integracji  Międzypokoleniowej
  • dostęp do profesjonalnych materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień,
  • doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy na lokalną edukację i integrację oraz infrastrukturę.

Wierzymy, angażując się w podobne projekty, że takie działania i wymiana sprzyjają poprawie relacji, pogłębieniu więzi międzyludzkich, zwiększeniu poczucia sprawczości i tożsamości z miejscem zamieszkania. To natomiast chroni przed izolacją społeczną, poczuciem odrzucenia, samotnością, ucieczką w uzależnienia. Ważny jest udział na warsztatach przedstawicieli wszystkich pokoleń – dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziadków.

Zgłoszenia do udziału w programie – nr tel. 693 570 205

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „Lokalne Centra Profilaktyki i Integracji  Międzypokoleniowej Seniorów”

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *