Praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc

Program terapeutyczny dla osób stosujących przemoc (OSP) oferowany przez Fundację POZYTYW to indywidualne sesje terapeuty – z osoba stosującą przemoc  mające na celu podniesienie umiejętności komunikacji i radzenia sobie z emocjami osoby stosującej przemoc dotychczas i nauczenie empatycznej komunikacji. Takiej komunikacji ze sobą i z innymi osobami, która sprzyja budowaniu głębokich relacji, bliskich więzi. Jest to czas poświęcony na analizowanie różnych sytuacji, swojego zachowania, pojawiających się przy tym emocji i świadomości potrzeb własnych i innych osób. Na indywidualnych sesjach pokazujemy strategie radzenia sobie z tak trudnymi emocjami jak złość, gniew, smutek. Również uczymy strategii zaspokajania potrzeb własnych bez naruszania godności osobistej i nienaruszalności fizycznej drugiej osoby.

Osoba stosująca przemoc ma szansę na takich spotkaniach dowiedzieć się dlaczego tak reaguje, poznaje swoje przekonania o innych ludziach, życiu, świecie, które często powodują bycie nieufnym, winne są za stosowanie mechanizmów obronnych, sztywne schematy zachowań  i tworzenie muru, który utrudnia budowanie satysfakcjonującego życia w oparciu o bliskie relacje. 

W tym programie pracujemy w oparciu o Krótkoterminową Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Terapia ta kładzie główny nacisk na zasoby klienta, jego silne i pozytywne cechy osobowości.

Główne jej  założenia:

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Terapia musi wspierać to, co już okazało się skuteczne w odniesieniu do obszarów problemowych.
  2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Terapia powinna promować zmianę z tego, co okazało się bezcelowe, na zajmowanie się produktywnymi obszarami.
  3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Terapia powinna powstrzymać się od ingerencji w obszary nieproblematyczne.

Ważne, aby:

  • powtarzać zachowania, które już wcześniej okazały się pomocne w rozwiązaniu problemów,
  • unikać podejmowania działań, które przyniosły odwrotny od zamierzonego skutek,
  • nie wolno gmatwać sobie życia i szukać skomplikowanych rozwiązań, lepiej zacząć od prostych.

Fundacja Pozytyw udziela wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego

pod nr tel. 693 570 205

Zadanie publiczne : ”Programy terapeutyczne dla OSP w podregionie siedleckim „

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

fundacjapozytyw

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *