Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022- „PO-MOC”

Fundacja Pozytyw wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej związanej przede wszystkim z ubóstwem, przemocą, uzależnieniami. Dlatego angażujemy się w działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach prowadzonej działalności społecznej zachęcamy do skorzystania z diagnostycznych konsultacji indywidualnych w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 11:30 oraz ze spotkań w ramach grupy korekcyjno-edukacyjnej również w poniedziałki w godzinach 15:00 – 18:00.

Miejsce: 08-200 Łosice, ul. 11Listopada 1.

Powyższe działania są skierowane do osób stosujących przemoc w związku z nadużywaniem alkoholu oraz do osób doznających przemocy zamieszkałych na terenie miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu łosickiego i powiatu sokołowskiego.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego

pod nr tel. 693 570 205

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022- „PO-MOC”

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

fundacjapozytyw

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *