osp

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W PODREGIONIE SIEDLECKIM 2021

FUNDACJA POZYTYW informuje, że już od  2016 r.  realizuje program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, początkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadzony w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR).

Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.

Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE .

ADRESACI PROGRAMU

Program jest realizowany dla osób zamieszkujący podregion siedlecki

  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety i mężczyźni
  • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”   – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
  • rodzice/opiekunowie, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OFEROWANA POMOC

W ramach programu każdy uczestnik bierze udział w:

–   konsultacji wstępnej -diagnostycznej i/lub konsultacjach motywujących do udziału

–   spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej

–  konsultacjach indywidualnych

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU                      

jest udział w co najmniej 70% różnych form oddziaływań (grupowych i indywidualnych)     

Na każdym etapie udziału możliwe jest otrzymanie przez uczestnika potwierdzenia o zakwalifikowaniu
do programu i ilości godzin uczestnictwa

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego programu Elżbietą Roszczak tel. 693 570 205

Istnieje możliwość umówienia spotkań na terenie całego podregionu siedleckiego

Tytuł zadania: Program korekcyjno-edukacyjny dla OSP w podregionie siedleckim  2021 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *