PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

FUNDACJA POZYTYW już od   kilku lat prowadzi tzw. program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Celem programu, który prowadzony jest w  formie indywidualnych konsultacji i grupowych warsztatów jest zatrzymanie przemocy, dostarczenie osobom stosującym przemoc wiedzę i pomoc  w  nabyciu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza ze złością, gniewem, smutkiem.

     PRZEMOC to zamierzone działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić.

Treści przekazywane podczasspotkań grupowych:

1) Zjawisko przemocy w rodzinie – definicja, formy, dynamika

2) Źródła przemocy – skąd się biorą zachowania przemocowe?

3) Perspektywa prawna – jakie konsekwencje mogą ponieść osoby stosujące przemoc?

4) Mity i stereotypy podtrzymujące przemoc

5) Potrzeby człowieka – dlaczego warto umieć je rozpoznawać i dbać o ich zaspokajanie?

6) Uczucia człowieka – jak sobie z nimi radzić?

7) Komunikacja bez przemocy

8) Zachowania asertywne jako alternatywa dla zachowań agresywnych

9) Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy

10) Jak radzić sobie ze złością, gniewem, irytacją?

11) Potrzeby dzieci – potrzeby rodziców – rodzina w rozwoju – wychowanie bez przemocy, wpływ przemocy domowej na zachowanie i psychikę dzieci

12) Jak doceniać siebie i radzić sobie w życiu w oparciu o osobistą moc?

OFEROWANA POMOC

INDYWIDUALNE KONSULTACJE I WARSZTATY GRUPOWE  

Tel.  693 570 205

Łosice, Ul. 11-go Listopada 1,

Możliwość umówienia spotkań na terenie Gminy zamieszkania osoby zainteresowanej

Zapraszamy do kontaktu:

-osoby stosujące przemoc

-członków rodzin doznających przemocy

-przedstawicieli służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tytuł zadania publicznego: Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Program korekcyjny w podregionie siedleckim – 2021

„Zadanie  dofinansowane ze środków z  budżetu  Województwa Mazowieckiego”

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *