Ustawienia

,,Jeśli wpuścisz do serca złość, ona zniszczy twoją zdolność do kochania.’’ Emocje, uczucia, nastroje są elementem codziennego życia każdego czło­wieka. Ubogacają je, pomagają dokonywać wyborów, ale w niektórych sytu­acjach traktowane są jako coś niepożądanego, bo utrudniającego funkcjo­nowanie.

O co jest złość?

Złość to emocja (uczucie). Jest związana z mobilizacją energii i pojawia się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę (szeroko rozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nas celu. Przeżywają ją wszyscy i nie mamy wpływu na jej pojawienie się. Dlatego złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość.

Co powoduje złość?

Złość – najczęściej powodowana strachem reakcja emocjonalna, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie i następuje utrata poczucia kontroli. Złość jest często związana z powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych.

Co nam daje złość?

Złość jest emocją, która pozwala nam stawiać granice, wyrażać nasze potrzeby, mówić czego chcemy, a czego nie.

Czy złość jest dobra?

Uczucie złości jest energetyczne, daje nam siłę do działania, bo czując ją czujemy moc. Emocja złości to także naturalna granica naszej egzystencji – dzięki niej każdy z nas może stwierdzić, gdzie się kończy on, a gdzie zaczyna się ktoś inny. To też informacja o naszych potrzebach.

Jak uwolnić się od złości?

Dobrym pomysłem mogą być wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna: bieganie, ćwiczenia siłowe, jazda na rowerze. Ćwicząc, skup się na swojej złości. Użyj jej jako paliwa napędowego do wysiłku. Po jakimś czasie zaobserwujesz, że niejako przez mięśnie uchodzi z ciebie ciśnienie.

Emocje takie jak szczęście czy poczucie dumy są przykładami emocji zgodnych z celem, natomiast w sytuacji braku zgodności z celem pojawiają się emocje takie jak strach, smutek czy złość. Złość jest jedną z tych emocji, które pojawiają się w sytuacji negatywnej rozbieżności między stanem rzeczywistym a pożądanym. Tak więc tak zwane emocje negatywne, w tym złość, pełnią wiele ważnych funkcji adaptacyjnych. Ze względu na skutki wyrażania złości jest to emocja poddawana bardzo silnym regulacjom społecznym. Różnice w funkcjonowaniu społecznym wskazują, że nie samo przeżywanie złości, a raczej konstruktywne radzenie sobie z nią ma znaczenie dla prawidłowej adaptacji jednostki. Złość często, choć nie zawsze, poprzedza wystąpienie zachowań agresywnych, ponadto oba zjawiska silnie korelują dodatnio. Jednak nie zawsze złość prowadzi do zachowań agresywnych, a agresja nie zawsze jest poprzedzona odczuwaniem złości.

Opracowała: Ewelina Wiatkowska

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022 „PO-MOC” Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Logo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Logo Województwo Mazowieckie Logo Porozumienie dla trzeźwości Logo Mazowsze dla organizacji pozarządowych