Ustawienia

W twoim domu dochodzi do przemocy fizycznej? Ktoś Cię uderzył, popchnął, pobił? Masz obrażenia na ciele – zasinienia, zadrapania, krwawienie, poparzenie? Koniecznie zgłoś się do lekarza!

Może to być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny z twojej przychodni.

Poproś o przeprowadzenie badania lekarskiego. Każdy lekarz ma obowiązek:

  • przeprowadzić badanie lekarskie
  • wydać ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O PRZYCZYNACH I RODZAJU USZKODZEŃ CIAŁA ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM PRZEMOCY W RODZINIE (druk zaświadczenia powinien być w przychodni)

Jeśli korzystasz z poradni w ramach NFZ badanie i wydanie zaświadczenia jest bezpłatne !!!

Pamiętaj, to nie jest obdukcja!

Obdukcję może sporządzić tylko biegły sądowy, zazwyczaj odpłatnie.

Proś o ZAŚWIADCZENIE!

Zaświadczenie lekarskie jest bardzo ważnym dokumentem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nie rezygnuj z niego. Może okazać się ważnym dowodem w postępowaniu karnym.

Zadanie publiczne: ”Godne Życie – 2022 r.„ Dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego