Ustawienia

W twoim domu jest za dużo alkoholu? Bliska ci osoba wpadła w szpony nałogu? Już tyle razy podejmowany był temat leczenia odwykowego… Jak była reakcja alkoholika? Złość, drwina, obelgi, a może kolejne przeprosiny i obietnice poprawy?

Mamy coś dla ciebie! Wykorzystaj inną metodę – ROZMOWA INTERWENCYJNA!

Co to takiego?

Interwencja jest metodą, która – jeśli jest dobrze przygotowana – w 90 przypadkach na 100 doprowadza aktywnego alkoholika do podjęcia leczenia.

Interwencja jest pewną AKCJĄ przygotowywaną przez osoby najbliższe alkoholikowi (członkowie rodziny, przyjaciele), a jej ukoronowaniem jest wspólna z alkoholikiem SESJA, na której są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia.

Sesja interwencyjna jest KONFRONTACJĄ. Konfrontacja ta ma charakter rzeczowy, konkretny i życzliwy wobec osoby uzależnionej. Ma doprowadzić do decyzji o leczeniu i kontaktu z placówką leczniczą.

Rozmowa interwencyjna:

  • Nie jest kolejną awanturą rodzinną na temat nadużywania alkoholu.
  • Nie jest sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby pijącej.
  • Nie jest okazją do użalania się na swój los…

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
Oni pomogą przygotować się do takiej interwencji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem
Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. 693 570 205

Tytuł zadania: "Godność i Wolność" Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Logo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Logo Województwo Mazowieckie Logo Porozumienie dla trzeźwości Logo Mazowsze dla organizacji pozarządowych