Ustawienia

Każdy z nas boryka się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi. Ich waga, intensywność oraz obszar mogą się bardzo różnić pomiędzy ludźmi. Jednak pewne jest jedno: zdarzają się każdemu człowiekowi. Próbujemy sobie z nimi radzić, jak potrafimy, samodzielnie lub z pomocą bliskich, a kiedy to nie wystarcza, poszukujemy bardziej profesjonalnego wsparcia. Takiej pomocy udzielają psychologowie i psychoterapeuci.

W pracy terapeutycznej spotykamy się często z trudnościami indywidualnymi jak i trudnościami w systemach, czyli w rodzinie. Jest to bowiem bardzo ważny element naszego funkcjonowania- współżycie z innymi. Człowiek rodzi się w rodzinie. Funkcjonuje w niej, odgrywają się tam losy co najmniej dwójki osób, które tworzą związek małżeński lub partnerski, następnie mogą tworzyć, także związek rodzicielski.

Bliskie relacje z innymi ludźmi są niezwykle ważnym aspektem życia i nieodzownym elementem naszego zdrowia psychicznego. Zdarza się jednak, że relacje te mogą stanąć w obliczu kryzysu, konfliktu, trudności czy zaburzeń przekonań na temat siebie i własnej osoby, innych oraz świata, który nas otacza. Psycholog może pomóc odkryć ich przyczyny i nauczyć, jak poprawić nasze funkcjonowanie w roli rodzica, współmałżonka, partnera itd.

Jednym z najczęściej odczuwanych trudności z którymi borykają się rodziny są uzależnienia i współuzależnienia. Nadmierne picie alkoholu, branie narkotyków, nadużywanie leków, hazard generują różnego rodzaju problemy rodzinne. Uzależnienie rzutuje na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Pojawiają się kryzysy, nasilają się trudności interpersonalne oraz spada poziom bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Pojawiają się straty w obrębie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz materialne zarówno osoby uzależnionej, jak i poszczególnych członków rodziny.

Kolejne trudne doświadczenia mogą wynikać z nagłej, negatywnej zmiany w rodzinie: np. śmierć, niepełnosprawność członka rodziny, utrata pracy, rozwód lub doświadczanie konfliktów. Nierzadko strata jest wydarzeniem niepunktualnym, nagłym. Trzeba wówczas odbudować swoje zdrowie psychiczne, poczucie własnej wartości i równowagę emocjonalną, a zrobienie tego samodzielnie jest bardzo trudne. Zasługujemy na satysfakcjonujące życie i profesjonalne wsparcie.

Warto także zwrócić uwagę na zjawisko tzw. toksycznych związków. To rodzaj relacji, w którym jeden z partnerów stale i z premedytacją:

  • przekracza granice partnera,
  • obniża poczuciw własnej wartości,
  • zniekształca postrzeganie rzeczywistości w sferze motywacyjnej, emocjonalnej i poznawczej,
  • eskaluje nieprzyjemne emocje takie jak: wstyd, lęk, ból i gniew.

Z racji roli rodzica częstym trudem, z którym zgłaszamy się do psychologa są problemy naszych pociech. W zależności od wieku możemy wyodrębnić różnorodne zaburzenia.

U młodzieży należy wspomnieć o zaburzeniach zachowania i emocji, w skład tej kategorii wchodzą zachowania agresywne, samookaleczenia się, nadużywanie środków psychoaktywnych, nierównowaga emocjonalna. Kolejnym nierzadko występującym zaburzeniem są różnego rodzaju trudności związane z nadmiernym lękiem, które przyczyniać się mogą do zaburzenia snu czy dolegliwości somatycznych. Warto także jest mieć wrażliwość na występowanie zaburzeń depresyjnych czy zaburzenia odżywiania.

Pamiętajmy o grupie dzieci młodszych. Te także borykają się z trudnościami, wymagającymi wsparcia psychologicznego. Wtórne moczenie się, powtarzające się bóle fizyczne, niemające podłoża somatycznego, nadpobudliwość, lęk separacyjny czy odczuwanie przymusu wykonywania czynności/lub myśli, to stany ogromnego, nienaturalnego dyskomfortu.

Warto pamiętać, że nie ma nieodpowiednich czy wstydliwych problemów. Wszystko to, co obniża nasze samopoczucie czy negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie warte jest, a wręcz zasługuje na zatroszczenie się.

Tytuł zadania publicznego: „Strefa Rodziny 2023-2025”

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Logo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  Logo Mazowsze dla organizacji pozarządowych Logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego