FUNDACJAPOZYTYW

PRZEMOC W RODZINIE – CYKLE PRZEMOCY

Każdy człowiek ma prawo, aby żyć godnie, cieszyć się życiem i mieć oparcie w bliskich osobach. Każdy ma prawo żyć w rodzinie bez przemocy,  czuć bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i partnerstwo ekonomiczne.

            Przemoc w rodzinie zwana potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny. Przemoc domowa naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób które jej doznają. Przemoc domowa jest rzadko czynem jednorazowym. Często jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości.

            Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:
faza narastającego napięcia jest początkiem cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Na tym etapie dochodzi do rozmaitych incydentów takich jak przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny, używanie obraźliwych słów, poniżanie bliskiej osoby. Osoba stosująca przemoc w tej fazie jest stale poirytowana i prowokuje kłótnie; 

faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji.

Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może zakończyć się dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. Wraz z ustaniem aktu przemocy osoba doznająca przemocy znajduje się w stanie szoku, nie chce uwierzyć w to co się stało. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność poczucie wstydu, a także złość, która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby które jej doznały decydują się na wezwanie pomocy i złożenie skargi, a więc początkują interwencję w sytuacji przemocy w rodzinie.
– faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony osoby stosującej przemoc               i okazywania miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego co się stało i zaklina, że to się więcej nie powtórzy, na nowo zdobywa zaufanie osoby, którą skrzywdził. Na tym etapie istnieją szanse na to, że jeśli osoba stosująca przemoc chcąc utrzymać związek podda się terapii jego agresywne zachowania zostaną powstrzymane.

            Bez specjalistycznej pomocy osoba stosująca przemoc nie jest w stanie długo wytrzymać w spokoju. Ponownie wzrasta w nim napięcie i wszystko zaczyna się od nowa.
Przemoc w rodzinie bardzo często związana jest z nadużywaniem alkoholu. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce. Często nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Jeśli w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy należy ratować zdrowie swoje i swojej rodziny, zwrócić się o pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia                 i przemocy. Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym świadczą m.in. poradnie odwykowe,
grupy AA i grupy rodzinne Al.-Anon, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
            Wychodzenie z przemocy jest procesem. Problemy osoby doznającej przemocy nie znikną z dnia na dzień. Z pomocą specjalistów, wraz z upływem czasu można jednak zatrzymać przemoc i stopniowo powracać do normalnego życia bez przemocy. Niezbędna jest stanowcza decyzja osoby doznającej przemocy, że chce żyć inaczej, bez bólu, cierpienia, poniżania, siniaków… To osoba doznająca przemocy sprzeciwić się musi temu co dzieje się               w jej domu, powiedzieć wyraźne NIE, a potem konsekwentnie podejmować dalsze niezbędne kroki ku lepszemu życiu.

            Jest wielu specjalistów, instytucji, organizacji które mogą pomóc w tym problemie. Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez policję, prokuraturę, pomoc społeczną, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznającym przemocy, ośrodki interwencji kryzysowej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, służba zdrowia, zespoły interdyscyplinarne. Oprócz instytucji i organizacji ważne jest wsparcie osoby doznającej przemocy przez osoby z najbliższego otoczenia – rodziny dalszej, sąsiedztwa, znajomi z pracy, które zauważyły coś niepokojącego, aby uważnie wysłuchać i zaoferować wsparcie.

            W naszej organizacji – Fundacja POZYTYW mogą uzyskać pomoc terapeutyczną osoby stosujące przemoc. Dla nich prowadzone są Programy Edukacyjno-Korekcyjne  oraz udzielamy konsultacji dla osób doznających przemocy.

Kontakt dla osób indywidualnych i instytucji :

Fundacja POZYTYW

tel. 693 570 205

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

Tytuł zadania: Program korekcyjno-edukacyjny dla OSP w podregionie siedleckim 2021

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *