Rozmowa interwencyjna z osobą uzależnioną

W twoim domu jest za dużo alkoholu?

Bliska ci osoba wpadła w szpony nałogu?

Już tyle razy podejmowany był temat leczenia odwykowego…

Jak była reakcja alkoholika? Złość, drwina, obelgi, a może kolejne przeprosiny i obietnice poprawy?

Mamy coś dla ciebie! Wykorzystaj inną metodę – ROZMOWA INTERWENCYJNA!

Co to takiego?

Interwencja jest metodą, która – jeśli jest dobrze przygotowana – w 90 przypadkach na 100 doprowadza aktywnego alkoholika do podjęcia leczenia.

Interwencja jest pewną AKCJĄ przygotowywaną przez osoby najbliższe alkoholikowi (członkowie rodziny, przyjaciele), a jej ukoronowaniem jest wspólna z alkoholikiem SESJA, na której są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia.

Sesja interwencyjna jest KONFRONTACJĄ. Konfrontacja ta ma charakter rzeczowy, konkretny i życzliwy wobec osoby uzależnionej. Ma doprowadzić do decyzji o leczeniu i kontaktu z placówką leczniczą.

Rozmowa interwencyjna:

*Nie jest kolejną awanturą rodzinną na temat nadużywania alkoholu.

*Nie jest sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby pijącej.

* Nie jest okazją do użalania się na swój los…

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Oni pomogą przygotować się do takiej interwencji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem

 Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. 693 570 205

Tytuł zadania: Godność i Wolność

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *