FP

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy lokalne instytucje, organizacje i służby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w ramach inicjowania i organizowania grup wsparcia dla osób doznających przemocy.

Ważne w działaniach grupy będzie:

– motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie,

– praca z uczestnikami grupy wsparcia w oparciu o techniki warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznej wiedzy w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego,

– pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,

– informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy,- prowadzenia zajęć w oparciu o komunikację społeczną, trening asertywności i rozwoju osobistego, stawiania granic oraz koncentracji na własnej zmianie wewnętrznej,

– podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.

Tytuł zadania publicznego „Godne Życie-2021 r.”Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *