Znasz to??

 • Sam/sama zasłużyłaś/eś sobie na to!!
 • Kobiety/mężczyźni manipulują (jak mówi „nie” to znaczy, że „tak”)
 • Przez Ciebie straciłem/am kontrolę nad sobą!!
 • Myślisz o mnie jako o źródle pieniędzy, dam Ci parę złotych jak poprosisz.
 •  Jeżeli ja nie będę jej/jego kontrolował/a to ona/on będzie kontrolować mnie.
 • Chcesz być mi podporządkowana/podporządkowany, w innym razie by odeszła/odszedł.
 • Zazdrość jest naturalna u kobiet/mężczyzn (jest oznaką miłości).
 • Dzieci muszą być podporządkowane/ bezwzględnie posłuszne rodzicom.
 •  Popychasz, uderzasz, szarpiesz.
 •  Grozisz ze zrobisz krzywdę albo zabijesz.
 • Skłaniasz inną osobę do kontaktów seksualnych mimo że nie ma ona na nie ochoty.
 •  W przypływie emocji niszczysz własność bliskiej osoby.

Czy takie  zachowania i poglądy są Ci znajome?

Jeśli prezentujesz takie postawy to istnieje ryzyko że stosujesz przemoc wobec innych osób:(

Jak zmienić swoje zachowanie??

Punktem wyjścia do zmiany każdego zachowania jest zwiększenie samoświadomości.

Również w sytuacji stosowania przemocy kluczowe jest zdanie sobie sprawy ze swoich destrukcyjnych zachowań.

 Osoby stosujące przemoc zwykle uzmysławiają to sobie w sytuacjach  ostatecznych, w których:

–  zaczynają ingerować odpowiednie służby (np. Policja, kurator sądowy, pracownik socjalny)

– osoba doświadczająca przemocy lub świadkowie dzwonią pod numer alarmowy

– ofiara przemocy podejmuje decyzję o wyprowadzeniu się z domu, zerwaniu kontaktu z osoba stosującą przemoc

–ofiara przemocy lub świadek składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

–  ofiara przemocy doznała uszczerbku na zdrowiu lub jej stan jest ciężki

– sąd karny wydaje wyrok pozbawienia lub ograniczenia wolności z art. 207 kk.

– sąd rodzinny zasądza ograniczenie lub pozbawianie praw rodzicielskich, podejmuje decyzje o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 Kluczowe  jest, aby osoba stosująca przemoc zdała sobie sprawę, że zachowanie, które podejmuje jest krzywdzące dla drugiej osoby.

  Powinna rozbudzić w sobie gotowość zmiany, podjęcia starania na rzecz wdrożenia w życie nowych modeli zachowań, które nie krzywdzą innych osób.

 Idealna sytuacja jest wtedy, gdy osoba stosująca przemoc, mając świadomość niewłaściwego postępowania, sama chce się zmienić. Częściej jednak dopiero motywacja zewnętrzna  tj. wyroki sądowe, interwencje służb czy zerwanie kontaktów przez osobę doświadczającą przemocy, prowadzi do pojęcia działania.

Jeśli osoba stosująca przemoc uświadomiła sobie swoje zachowanie i podjęła decyzję o zmianie to nadszedł czas na podjęcie pracy nad sobą i  swoimi przekonaniami i zachowaniem. Niezbędne jest,  aby zastanowić się jak można zareagować inaczej, w jaki sposób szukać rozwiązań i porozumienia z drugą osobą tak, aby jej nie ranić.

Z pomocą przychodzi FUNDACJA POZYTYW, która realizuje program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, prowadzony w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach(TSR).
Rekrutacja do programu prowadzono jest w sposób ciągły.                                                                                              Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.

W ramach programu każdy uczestnik bierze udział w:

– konsultacji wstępnej-diagnostycznej i/lub konsultacjach motywujących do udziału

– spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej

 Obserwacja innych ludzi radzących sobie z podobnymi sytuacjami używających metod dla nikogo nie krzywdzący ułatwia refleksję nad alternatywnymi sposobami radzenia sobie w trudnych momentach i nad zmianą własnego zachowania.

– konsultacjach indywidualnych

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU jest udział w co najmniej 70% różnych formach oddziaływań (grupowych i indywidualnych)

Na każdym etapie udziału możliwe jest otrzymanie przez uczestnika zaświadczenia o zakwalifikowaniu do programu i ilości godzin uczestnictwa

TO TY PONOSISZ DOPOWIEDZIALNOŚC ZA SWOJE ZACHOWANIE,

KTÓREGO NIC NIE USPRAWIEDLIWIA

Kontakt z Fundacją POZYTYW:

www.fundacjapozytyw.pl

Łosice, ul. 11 listopada 1

Tel. 693 570 205

 e-mail: kontakt@fundacjapozytyw.pl

Zadanie publiczne : ”Programy terapeutyczne dla OSP w podregionie siedleckim „

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

fundacjapozytyw

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *