O nas

Celem działania FUNDACJI POZYTYW jest wspieranie osób w harmonijnym rozwoju osobistym i zawodowym oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania naszych rodzin i społeczności. Wychodzimy z założenia, że każdy z nas powołany jest do tego, aby był szczęśliwy, samoświadomy, otwarty na siebie i innych. Przekonane jesteśmy, że najważniejsze jest zaangażowanie w to czym się zajmujemy. Dlatego podejmujemy wiele działań społecznych, w których zachęcamy do zaangażowania się we własny rozwój, relacje z tymi, których spotykamy na naszej drodze oraz aktywny udział w życiu społecznym.

Zapraszamy do współpracy.

Realizujemy

Realizujemy

różnorodne działania profilaktyczne w szkołach, przedszkolach i społecznościach lokalnych

programy Porozumienia bez Przemocy w zakresie profilaktycznym jak i realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Oferujemy

Oferujemy

pomoc w opracowaniu i realizacji Lokalnych Programów Profilaktyki i Współpracy

terapię uzależnień oraz inną pomoc psychologiczną, pracujemy w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Dialogu Motywującego

diagnozy problemów społecznych

Współpracujemy

Współpracujemy

z urzędami pracy i ośrodkami pomocy społecznej w wejściu na rynek pracy osób bezrobotnych i reintegracji społeczno-zawodowej

Projekty

W tej chwili realizujemy następujące projekty:

Kilka słów o złości…..

,,Jeśli wpuścisz do serca złość, ona zniszczy twoją zdolność do kochania.’’ Emocje, uczucia, nastroje są elementem codziennego życia każdego czło­wieka. Ubogacają je, pomagają dokonywać wyborów, ale w niektórych sytu­acjach traktowane są jako coś niepożądanego, bo utrudniającego funkcjo­nowanie. O co jest …

Dlaczego warto być w Grupie Terapeutycznej DDA/DDD?

Z terapii DDA/DDD warto by skorzystały osoby, które: – dorastały w domu z problemem alkoholowym, – spędziły dzieciństwo w dysfunkcyjnej rodzinie — doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej ze strony bliskiej osoby lub osób, – były wychowywane przez rodzica/opiekuna nadużywającego alkoholu,  – zauważają …

Dzieje się…..

Fundacja POZYTYW  w dniu 4 listopada  2022 r.  zorganizowała  dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej spotkanie pt. „ Rodzaje, częstość występowania i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych” Spotkanie poprowadziły: Elżbieta Roszczak – Prezes Fundacji POZYTYW, specjalista psychoterapii uzależnień Małgorzata Kwiatkowska -Kierownik Przychodni Zdrowia Psychicznego …

Kontakt

Napisz do nas

    FUNDACJA POZYTYW