O nas

Celem działania FUNDACJI POZYTYW jest wspieranie osób w harmonijnym rozwoju osobistym i zawodowym oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania naszych rodzin i społeczności. Wychodzimy z założenia, że każdy z nas powołany jest do tego, aby był szczęśliwy, samoświadomy, otwarty na siebie i innych. Przekonane jesteśmy, że najważniejsze jest zaangażowanie w to czym się zajmujemy. Dlatego podejmujemy wiele działań społecznych, w których zachęcamy do zaangażowania się we własny rozwój, relacje z tymi, których spotykamy na naszej drodze oraz aktywny udział w życiu społecznym.

Zapraszamy do współpracy.

Realizujemy

Realizujemy

różnorodne działania profilaktyczne w szkołach, przedszkolach i społecznościach lokalnych

programy Porozumienia bez Przemocy w zakresie profilaktycznym jak i realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Oferujemy

Oferujemy

pomoc w opracowaniu i realizacji Lokalnych Programów Profilaktyki i Współpracy

terapię uzależnień oraz inną pomoc psychologiczną, pracujemy w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Dialogu Motywującego

diagnozy problemów społecznych

Współpracujemy

Współpracujemy

z urzędami pracy i ośrodkami pomocy społecznej w wejściu na rynek pracy osób bezrobotnych i reintegracji społeczno-zawodowej

Projekty

W tej chwili realizujemy następujące projekty:

Agresja?! Przemoc?!

Doświadczasz przemocy ze strony innych? Powiedz NIE i przerwij falę przemocy! Skorzystaj z bezpłatnych indywidualnych konsultacji terapeutycznych i spotkań edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę, psychologa, pedagoga i prawnika  Program skierowany jest do mieszkańców powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego Zadzwoń: tel.  693 – …

Masz Tę Moc? Jeśli jeszcze jej nie masz, pomożemy Ci ją odnaleźć.

Fundacja Pozytyw pomaga osobom doświadczającym przemocy, zagrożonym przemocą udzielając bezpłatnego wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych. Zadzwoń: tel.  693 – 570 – 205 Fundacja POZYTYW www.fundacjapozytyw.pl 08-200 Łosice, ul. Berka Joselewicza 13 Tytuł zadania publicznego: „Mam Tę Moc …

Godność, równość, wolność….

To główne hasła i myśl przewodnia zadania publicznego „Godność i Wolność 2023-2025” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Zadaj sobie pytania: Czy doświadczasz  lub doświadczyłeś …

Kontakt

Napisz do nas

    FUNDACJA POZYTYW