Ustawienia

Celem działania FUNDACJI POZYTYW jest wspieranie osób w harmonijnym rozwoju osobistym i zawodowym oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania naszych rodzin i społeczności. Wychodzimy z założenia, że każdy z nas powołany jest do tego, aby był szczęśliwy, samoświadomy, otwarty na siebie i innych. Przekonane jesteśmy, że najważniejsze jest zaangażowanie w to czym się zajmujemy. Dlatego podejmujemy wiele działań społecznych, w których zachęcamy do zaangażowania się we własny rozwój, relacje z tymi, których spotykamy na naszej drodze oraz aktywny udział w życiu społecznym.

Zapraszamy do współpracy.

Realizujemy

różnorodne działania profilaktyczne w szkołach, przedszkolach i społecznościach lokalnych programy Porozumienia bez Przemocy w zakresie profilaktycznym jak i realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Oferujemy

pomoc w opracowaniu i realizacji Lokalnych Programów Profilaktyki i Współpracy terapię uzależnień oraz inną pomoc psychologiczną, pracujemy w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Dialogu Motywującego diagnozy problemów społecznych

Współpracujemy

z urzędami pracy i ośrodkami pomocy społecznej w wejściu na rynek pracy osób bezrobotnych i reintegracji społeczno-zawodowej